התהליך - הכרעה - אפור.png
התהליך - בירור התיק - אפור.png
התהליך - כתב תביעה - אפור.png
התהליך - כתב תביעה - אפור.png
התהליך - בדיקת התאמה - כחול.png
התהליך - סקירה כללית - תכלת.png

הכרעה

בירור התיק

כתב הגנה

כתב תביעה

בדיקת התאמה

סקירה כללית

בדיקת התאמה

בדיקת התאמת המקרה שלך לניהול על גבי המערכת המקוונת לניהול סכסוכים

 

בכדי לבחון את מידת התאמת המקרה הספיציפי שלך לניהול על גבי המערכת המקוונת, יוצגו לך מספר שאלות אשר בסופן המערכת תינתן המלצה על תהליך משפטי מתאים. ככל שמקרה שלך יתאים לניהול על גבי המערכת, תתאפשר המשך לשלבים הבאים בניהול התיק.

מי תובע?
arrow&v
סוג התובע
מי הנתבע?
arrow&v
סוג הנתבע
מה התביעה?
עניין התביעה
הפיצוי המבוקש
בשלב זה המערכת תומכת רק בתביעות המתנהלות בתל אביב. יש לסמן את כל האפשרויות שהתשובה עליהן היא תל-אביב