top blue banner - no text.png

בתי הדין הזמינים און-ליין

יש לבחור את השירות הרצוי

קניין רוחני.png
קניין רוחני

פטנטים

זכויות יוצרים

מדגמים

תעבורה.png
תעבורה

דוחות תנועה

חניה

הגירה.png
הגירה

הארכת אשרה

בקשת מקלט

טביעה.jpg
תביעות קטנות

ספקי שירות

ספקי מוצרים

עובד-מעסיק

מקרקעין.png
מקרקעין

התחדשות עירונית

בתים משותפים

שמאי מכריע

קורונה.png
קורונה

דוחות מסיכה

הפרת בידוד

בקשה מיוחדת

משפחה.png
דיני משפחה

רשם אפוטרופוסות

רשם הורות

שרעים ודרוזים

 

מנהלת בתי הדין

המערכת ליישוב סכסוכים באופן מקוון
 
הכרעה.png
הכרעה

הדיין יכריע בתיק והצדדים יחוייבו לקבל את החלטתו

הליך משפטי.png
הליך משפטי

טיעוני הצדדים ומסמך הגישור יועברו לדיין שיחליט על הנתיב המתאים ליישוב התביעה. 

ייתכן והצדדים יתבקשו לספק מידע חסר.

הסכם פשרה.png

שלב לשיקול הצדדים

הסכם פשרה

המערכת תציע לצדדים כלי לניהול משא ומתן ואפשרות להגיע לפשרה. במידה ויגיעו לפשרה, המערכת תפיק הסכם פשרה באופן אוטומטי. תינתן לצדדים אפשרות לערב מגשר שיסייע להגיע להסדר.

במידה והצדדים יגיעו להסדר, לא יהיה להליך המקוונן עלויות משפטיות

הגשת כתב הגנה.png
הגשת כתב הגנה

הנתבע יקבל את כתב התביעה וישיב אליו. המערכת מפיקה כתב הגנה אוטומטי ושולחת לצדדים

הגשת כתב תביעה.png
הגשת כתב תביעה

התובע ממלא את פרטי התביעה ופרטי הנתבע והמערכת מפיכה כתב תביה ושולחת לצדדים

מהו ההליך המכוון ליישוב סכסוכים והכרעה?

המערכת המוונת של משרד המשפטים מאפשרת לך לפתור סכסוכים אונליין ולחסוך זמן, כסף, טרחה וחוסר נוחות ולעזור לך לפתור את המחלוקת שלך במהירות, ביעילות ובמחיר סביר. אנו מעודדים גישה שיתופית ליישוב סכסוכים בכדי להביא למקסימום תוצאות במינימום טרחה ומשאבים.

חשוב לדעת

חשוב לדעת.png
המערכת המקוונת הינה חלק מהמערכת המשפטית והתנהלות בה דומה בכל דבר ועניין להתנהלות בבית ועל כן, יש לעשות את ההתנהלות במערכת המקוונת בכבוד וביראה המקובלים בבית משפט ולכבד את המעמד כאילו הינך בבית משפט פיזי.
 

תהליך הגשה